...

دیر زمانی است که دیگر یادی از تو نمی کنم

ترا نمی نوشم
نمی بویم
...
وای بر من !
صدای تو خوب است ... خوب
بهتر از آواز گنجشکان در سپیده دم !

دیر زمانی است گوشه ی دلم
پراز هیاهو شده است
تورا یادی نمی کنم
نمی خوانم
...
تو را می خواهم اما
دگر باره
صدایم کن !
اگر
چیزی از من برایت مانده باشد

.../ 0 نظر / 7 بازدید