...سایه های زیادی دورو برم هست

وسنگینی وغبار
انگارباز، دیروزم
و
فردایم باورندارد بودنم را
آنقدر که خداهم مرا نمی بیند
نمی خواهد..

تازه ام کن !
... با بودنت
و
شریکم کن با فردایت
خودت
و
حجم نگاهت !/ 0 نظر / 10 بازدید